Zoos forskningsstation i Sydafrika

Pilanesberg National Park bød på et stort potentiale med sin beliggenhed tæt ved Johannesburg i et velafgrænset område på størrelse med Bornholm og med en fin og varieret dyrebestand.

Formålet med det øgede engagement var at fremskaffe data om de hvide (og sekundært de sorte) næsehorns socialstruktur og populationsdynamik med udgangspunkt i den udsatte bestand i Pilanesberg National Park. Dertil etableredes en forskningsstation på stedet i 2012 som faciliteres af research manager Charlotte Marais, der i bredt omfang assisterer forskere og studerende på projekter. Forskningsstationen åbner mulighed for at Zoos egne medarbejdere samt forskere udefra kan udføre generel forskning og monitorering af områdets dyr og planter.

Zoo har også støttet udviklingen af Parkview-skærme, der er opsat strategiske steder i parken og til enhver tid viser, hvor de forskellige dyr befinder sig. Dertil arbejdes der på, at få etableret et webcam ved et vandhul midt i parken, som skal sende live billeder direkte til Zoo i Danmark, så publikum kan følge med i, hvad der sker i parken.