Sumatranæsehornet - det rødhårede næsehorn

I fangeskab udvikler sumatranæsehornet typisk en mere tydelig hårvækst end i naturen. Sumatranæsehornet er det mindste af de nulevende arter og er desuden karakteriseret ved at være det eneste asiatiske næsehorn, der har to horn, omend det bageste er meget lille. Det forreste horn er ca. 25 cm langt, og det bagerste kun 10 cm.

Jungledyret, der elsker planter og mudder

Sumatranæsehornet kommer fra den dybe jungle og lever solitært. Kun hunner med unger følges ad i en periode på nogle år, indtil ungerne er selvstændige. Sumatranæsehorn er bladspisere, men kan spise alt, hvad der er plantemateriale. Det er kendt for at spise mere end hundrede forskellige plantesorter.

I de varme timer midt på dagen opholder næsehornene sig ofte nedsunket i en mudderpøl. Det kolde mudder køler og virker samtidig som et værn mod parasitter og generende insekter.

De sidste næsehorn

Sumatranæsehornet er alvorligt truet. Antallet er faldet med mere end 50 % siden 1994. Det skyldes hovedsageligt krybskytteri, skovfældning og fragmentation af levestederne.

I dag findes arten meget spredt og det er usikkert om de små isolerede bestande kan overleve. Sumatranæsehornet findes nemlig kun i meget få zoologiske haver, og de yngler kun sjældent. I juni 2012 blev der eksempelvis født et sumatranæsehorn i Sumatran Rhino Sanctuary.

Fakta boks

Dansk navn: Sumatranæsehorn eller Håretnæsehorn

Engelsk navn: Sumatran Rhinoceros eller Hairy Rhinoceros

Videnskabeligt navn : Dicerorhinus sumatrensis

Udbredelse/levested: Sumatranæsehornet lever i tæt tropisk regnskov - både lavlands- og højlandsregnskov.

De forekommer hovedsaglig på de indonesiske øer Sumatra og på Borneo. Den population som forekom i Malaysia

menes at være gået tabt til krybskytteri for en del år siden. I forhold til populationen i Malaysia skal der fortages

mere intense søgninger før den kan afskrives helt.

Vægt: 600 - 950 kg

Højde/længde: Længde: 2,0 – 3,0 meter, skulderhøjde: 1,0-1,5 meter

Levealder: 35-45 år

Drægtighed: formodentlig 490 - 515 dage, op til 17 måneder

Antal unger: 1 kalv

Fødselsvægt: 50 - 65 kg

Kønsmoden: Hanner: 10 år, hunner: 5 - 7 år

Føde: Græsser, urter og blade

Population og status: ca. 220-275 dyr, IUCN rødliste kategori ”kristisk truet” (CR- critically endangered)