Pansernæsehorn - næsehornet i rustning

Grunden til navnet "pansernæsehorn" skyldes naturligvis næsehornets tydelige hudfolder, der får det til at se ud, som om det er iklædt en rustning af panser og plader.

Den store bademester

Pansernæsehornet er det mest vandlevende næsehorn i verden. Den trives i områder med masser af fugt og mudderhuller. Faktisk er det så glad for vand og mudder, at både kan se det hvile sig, svømme rundt og dykke i det. Ofte kan man se pansernæsehornet æde vandplanter eller anden vegetation nær vandet, men man har også set dyrene dykke efter vandplanter.

Bragt tilbage fra randen af udryddelse

For omkring 100 år siden var der omkring 20 pansernæsehorn tilbage i verden. Men en effektiv og streng beskyttelse af dyrene og deres levesteder i Indien og Nepal har medvirket til, at der i dag findes over 2.000 vilde pansernæsehorn. Selvom der har været en positiv udvikling i bestanden, så er fremtiden dog stadig ikke sikker, ikke mindst fordi at 85 % af den vilde bestand lever i en nationalpark.

 

 

Fakta boks

Dansk navn: Pansernæsehorn eller indisk panser næsehorn

Engelsk navn: Greater one-horned  Rhinoceros eller Indian Rhinoceros

Videnskabeligt navn: Rhinoceros unicornis

Udbredelse/levested: Det indiske pansernæsehorn lever i det nordlige Indien og Sydlig Nepal. I begge områder forekommer arten hovedsagligt i græslandet ved de våde flodsletter og kommer en gang i mellem op i det tilstødende skovland. Arten er meget tilknyttet vådområder og vand.

Vægt: 1,8 – 2,7 tons

Højde/længde: Længde: 3,0 – 3,8 meter, skulderhøjde: 1,75-2,0 meter

Levealder: 35-45 år

Drægtighed: 490 - 515 dage, op til 17 måneder

Antal unger: 1 kalv

Fødselsvægt: 50 - 80 kg

Kønsmoden: Hanner: 10 år, hunner: 5 - 7 år

Føde: Græsæder. Primært græsser, urter og mange vand planter

Population og status: 2.500 – 3.000 dyr, IUCN rødliste kategori ”sårbar” (VU - vulnerable)