Javanæsehornet - verdens mest truede pattedyr

Andre særlige kendetegn ved javanæsehornet er dens grålige farve og manglende behåring. Den har panser, ligesom dens indiske fætter pansernæsehornet, men ikke i ligeså prangende grad.

Drikker havvand

Javanæsehornet har, som langt de fleste dyr, behov for salt. Men da der ikke er mange muligheder for at få mineralet i det område, hvor det lever, kan man ofte se dem søge ud på strandene for at drikke det saltholdige havvand.

Sidste udkald for verdens mest truede pattedyr

Javanæsehornet er det mest udryddelsestruede næsehorn som findes. Det var førhen udbredt over et stort område i Asien, men desværre blev det sidst kendte javanæsehorn uden for øen Java skudt i Vietnam af krybskytter i 2010. I dag findes der kun mellem 37-44 javanæsehorn i naturen, som alle findes i Ujung Kulon. Der findes heller ikke javanæsehorn i fangenskab, men der initiativer på tale om avl i fangenskab for at bevare bestanden.

Fakta boks

Dansk navn: Javanæsehorn

Engelsk navn: Javan rhinoceros eller Lesser one-horned rhinoceros

Videnskabeligt navn : Rhinoceros sondaicus

Udbredelse/levested: som den mest sjældende af alle næsehorn forekommer javanæsehornet kun på den

indonesiske ø Java. Her har javanæsehornet et ståsted i junglen som omfattes af Ujung Kulon National Parken på Vest Java.

Vægt: 900 kilo -1,3 tons

Højde/længde: Længde: 2,0 – 4,0 meter, skulderhøjde: 1,5-1,7 meter

Levealder: formodentlig 30-40 år

Drægtighed: fomodentlig 490 - 515 dage, op til 17 måneder

Antal unger: 1 kalv

Fødselsvægt: 50 - 65 kg

Kønsmoden: Hanner: 10 år, hunner: 5 - 7 år

Population og status: ca. 40-60 dyr, IUCN rødliste kategori ”kristisk truet” (CR- critically endangered)