Det sorte næsehorn - næsehornet med den spidse snude

Derfor kaldes det sorte næsehorn også for "det spidssnudede næsehorn". Overlæben bruger næsehornet nærmest som en finger, der plukker træernes blade.

Enspænder om dagen - social om natten

Det sorte næsehorn lever på mange måder som det hvide, men det er ikke lige så socialt. De sorte hunnæsehorn lever ofte i store løst afgrænsede områder kaldet ”home ranges”, som overlapper mange andre hunnæsehorns områder, og det er måske også i virkeligheden mest hannerne, der er særdeles solitære. De kønsmodne tyre lever alene og kommer kun i kontakt med andre næsehorn, når de skal slås om hunnerne og parre sig. De kønsmodne hanner har kun egentlige territorier, hvis tilgangen til føde og vand tillader det i tilstrækkelig grad.

Nye observationer fra Namibia tyder dog på, at det kun er om dagen, det sorte næsehorn er solitært. Om natten er der nemlig tegn på, at de mødes ved vandhuller, hvor de bruger lang tid på at socialisere. Det er også her, de fleste parringer foregår.

Mudderbad og oksehakker gør godt

Alle arter af næsehorn nyder at tage mudderbade, og ofte kan man finde dem ligge og dase i en mudderpøl i dagens varme timer. Mudderet har nemlig ikke kun en køleende effekt, det virker også som solcreme samt værn mod insekter og tæger. Skulle der alligevel være en tæge, der fandt et sted at bide sig fast ville den dog alligevel ikke overleve længe, da næsehornet ofte bliver besøgt af oksehakker, som er store fugle, der lever af insekter, blod og skæl.

Giftige planter - en del af menuen

Selvom det sorte næsehorn kun lever af blade, kviste, sukulenter og urter, har det en meget varieret menu. Ofte kan man se, at næsehornene lever af mellem 100-200 forskelige planter.

I den største del af næsehornets levområder er acaciaer en meget vigtigt del af deres føde. Disse træer og buske har ellers mange stikkende torne, der kan holde de fleste dyr væk. Derudover er næsehornet også så hårdført, at det kan spise giftige planter.

Fakta boks

Dansk navn: Sort næsehorn eller spidsnudet næsehorn

Engelsk navn: Black Rhinoceros eller Hook-lipped Rhinoceros

Videnskabeligt navn Diceros bicornis

Udbredelse/levested: Det sorte næsehorn lever i det centrale samt østlige Afrika, primært i åbent græsland,

savanne og tropisk buskland.

Vægt: fra 800 kg til 1,3 tons

Højde/længde: Længde: 3,0 – 3,8 meter, skulderhøjde: 1,4 – 1,7 meter

Levealder: 30 – 35 år i naturen og op til 45 år i fangenskab

Drægtighed: 490 - 515 dage, omkring 17 måneder

Antal unger: 1 kalv

Fødselsvægt: 50 – 65 kg

Kønsmoden: Hanner: 7 - 10 år, hunner: 4 -7 år

Føde: Bladspiser, specialiseret på føde bestående af blade fra buske og grene.

 Population og status: ca. 5.000 dyr, IUCN rødliste kategori ”kritisk truet” (CR - critically endangered)