Det hvide næsehorn - næsehornet med den brede snude

Det hvide næsehorn er tilpasset et liv som græsæder. Dens 20-30 cm brede mund og de kraftige læber gør det let for næsehornet at "klippe" græsset af. Når næsehornet samtidig bevæger sig stille fremad med hovedet vippende fra side til side, virker det fuldstændig som en plæneklipper. Store dele af dagen vil det hvide næsehorn gå med sænket hoved og græsse.

Navngivet ved en fejl

Der findes to afrikanske næsehornsarter i Afrika - det hvide og det sorte - men den ene art er ikke sort eller mere mørk end den anden. De har fået deres navne ved en oversættelsesfejl. Boerne i Sydafrika kaldte det hvide næsehorn "Wijde", som næsten lyder som det engeske ord for hvid: "white", men det betyder egentlig bred og hentyder til næsehornets brede snude. Men da englænderne havde oversat det til det hvide næsehorn, valgte man ligeledes at kalde den anden næsehornsart for modstykket nemlig det sorte næsehorn. 

Hanner på patrulje eller som satellitter

De hvide næsehorn har et meget specielt socialt system. Dominerende kønsmodne hanner bruger meget tid på at afmærke deres territorium ved hjælp af 20-30 møgbunker, som de bruger som en slags opslagstavle over næshornene i området. På disse møgposter afleverer næsehornene deres møg i en samlet bunke, og de dominerende hanner bruger meget tid på at opsøge og vedligeholde dem. Hos de fleste dyrearter vil en dominerende han jage andre hanner væk, men de hvide hannæsehorn har et anderledes tolerant system. Her kan de unge ikke-dominerende hanner nemlig få lov til at leve et liv som såkaldte "satellit-hanner", hvor de bliver accepteret af de dominerende hanner på visse forudsætninger. For det første skal satellit-hannerne holde sig fra hunnerne, og de skal melde deres ankomst i teritoriet ved at lægge lidt møg i de møgbunker, de kommer forbi. Det gør alle næsehorn i området, og derved kan de andre næsehorn følge med i, hvilke næsehorn der er i området.

Fakta boks

Dansk navn: Hvidt næsehorn eller bredsnudet næsehorn 

Engelsk navn: White Rhinoceros

Videnskabeligt navn : Ceratotherium simum

Udbredelse/levested: Åben savanne og buskområder, små spredte bestande i Kenya, Mozambique, Zambia,

Angola, Namibia samt Sydafrika.

Vægt: Hanner: 2-3,6 tons, hunner: 1,4-1,7 tons

Højde/længde: Længde: 3,6-4,2 meter, skulderhøjde: 1,5-1,9 meter

Levealder: 35-45 år

Drægtighed: 490 - 515 dage, omkring 17 måneder

Antal unger: 1 kalv

Fødselsvægt: 50 - 80 kg

Kønsmoden: Hanner: 10 år, hunner: 5 år

Føde: Græsser og urter

Population og status: ca. 20.000 dyr, IUCN rødliste kategori ”næsten truet” (NT- near threatened)