Bevar næsehornene

Her kan du læse mere om næsehornenes situation i naturen og Zoos arbejde med bevaringen af den truede dyreart.

Næsehornenes situation i naturen

Næsehornenes situation i naturen

I begyndelsen af det 20 århundrede var der 500.000 næsehorn i Afrika og Asien. I 1970 var antallet reduceret til ca. 70.000 og i dag er det helt nede på ca. 29.000 næsehorn fordelt på fem forskellige overordnede arter og en række underarter. Denne dramatiske nedgang skyldes hovedsageligt krybskytteri og den ulovlige handel med horn. Selvom situationen ser sort ud, har der dog gennem tiden være enkelte lyspunkter. Det hvide næsehorn er ved intens beskyttelse og forvaltning i naturen nu oppe på ca. 20.400 dyr.

Zoos forskningsstation i Sydafrika

Zoos forskningsstation i Sydafrika

Zoo har i mange år støttet et næsehornsmonitoreringsprogram i Pilanesberg National Park i Sydafrika styret af zoologerne Hans Bjarne Hansen og Hanne Lindemann. Oprindelig støttede Zoo projektet med penge til udførelse af mærkning og monitorering af næsehornene, men i forbindelse med det oprindelige projekts nedtrapning i 2006 valgte Zoo at gå mere intensivt ind i området. 

Avlssamarbejde - European Endangered species Programme (EEP)

Avlssamarbejde - European Endangered species Programme (EEP)

En EEP er den mest intensive form for forvaltning af en dyreart som holdes i zoologiske haver under EAZA. Hver EEP har en avlskoordinator der har en særlig interesse i og viden om de pågældende arter og som arbejder i en EAZA-godkendt zoologisk have eller akvarium.